Mitt skrivande

Att vara född värmlänning ser jag som min bästa merit. I Värmland skiljer vi på lögn och ljuging. Ljuging är mer som att krydda en historia lite grann. Eller mycket.

Jag samlar på allt jag skrivit. Det har blivit en del genom åren som tar jag fram och läser igenom för att se om det finns något att jobba vidare på.
Ögonblicksbilder skriver jag ner i stunden. De kan sedan komma igen i ett helt annat sammanhang.

En del av det jag skriver skickar jag vidare till tävlingar. Somligt är publicerat i tidningar.
En del finns i bokform.
"Brittis & Nilla"  "Efter Tanken"  "Längs älven"
En berättelse finns i e-boken "Ett stycke liv" utgiven av Mariestads bibliotek. Det är en samling berättelser av flera författare. Den kan man låna hem till sin dator.

Jag har medverkat i Filipstads församlingsblad "Kyrk Filip" och medverkar då och då i Mariestads församlingsblad.

Jag har flera skrivande vänner som jag träffar regelbundet. Vi är ute och läser högt ibland.
Då blir det mest dikter eller kortare texter.
Eftersom vi alla är kreativa på flera sätt händer det att vi har utställning samtidigt.
Vi har gett ut två häften tillsammans. "Skriv för livet" och "Stanna mina ord".

En morgon vaknade jag med en sångtext i huvudet. På engelska! Det är verkligen inte mitt språk!
Jag jobbade vidare på den. Nu är "My home" till min stora glädje tonsatt av mig och Annika Pålsson.
Den har framförts av Mariestads gospelkör.
 
2016 Blev min novell "Hemlighuset" publicerad i Allas veckotidning där den deltog i en novelltävling.

Samma höst fick jag till min stora glädje medverka i Arguments förlags "Kyrkoårets gudstjänster en inspirationsbok".
Två dikter är med. En på temat änglar och en på temat Förlorad och återfunnen.

Dessutom kom en dikt med i Värmländska författarsällskapets antologi 2016
Comments